نـــــــــــــــفــــــــــــــــس می نویسم... می نویسم از تو برای تو و دور از تو .... بدون هراس از خوانده شدن... بگذار همه بدانند... می نویسم برای تو... برای تویی که بودنت را... نه چشمانم میبیند... و نه گوش هایم می شنود... و نه دستانم لمس می کند... تنها با شعفی صادقانه ... با دلم احساست می کنم... !!!! ******* فاینازم عشق نازم نفسم جون و دلم بی حد و اندازه دوست دارم و عاشقتم به اندازه ی همه ثانیه های عاشق بودنم دلتنگتم و بیتابت !!!! ******* خدا ما رو برای هم نمی خواست فقط می خواست همو فهمیده باشیم بدونیم نیمه ی ما مال ما نیست فقط خواست نیمه مونو دیده باشیم... تموم لحظه های این تب تلخ خدا از حسرت ما با خبر بود خودش ما رو برای هم نمی خواست خودت دیدی دعامون بی اثر بود... چه سخته مال هم باشیم و بی هم میبینم میری و می بینی میرم تو وقتی هستی اما دوری از من نه می شه زنده باشم نه بمیرم... نمیگم دلخور از تقدیرم اما تو میدونی چه قدر دلگیره این عشق... فقط چون باید دیر می رسیدیم داره رو دست ما می میره این عشق... یا علی گفتیم و عشق آغاز شد ...... tag:http://nafas6768.mihanblog.com 2020-07-08T13:00:29+01:00 mihanblog.com دلم شکسته ...!!! 2015-02-08T09:44:01+01:00 2015-02-08T09:44:01+01:00 tag:http://nafas6768.mihanblog.com/post/309 nafase faynaz دلم شکست...از سردی، از سردی رفتاری ...دلم شکست ، از نبودنم در دلی ...دلم شکست از سلامی سرد که پاسخی بود به سلامی گرم ...از احساسی که یک لحظه نبود در مقابل احساسم ...و از دلی که یک لحظه، هرچند شاید کوتاه دور شد از دلم ...دلم شکست از قصری که برای لحظه ای لرزید ...از فکری که برای خود رفت ...و از چشمی که خیره به نقطه ای ماند ...از سوز زمستانی در تابستانی دل نشین ، دلم شکست ...دلی که ترک برداشته بود ز دوری تو ، با تلنگری هر چند کم توان شکست ... دلم شکست...

از سردی، از سردی رفتاری ...

دلم شکست ، از نبودنم در دلی ...

دلم شکست از سلامی سرد که پاسخی بود به سلامی گرم ...

از احساسی که یک لحظه نبود در مقابل احساسم ...

و از دلی که یک لحظه، هرچند شاید کوتاه دور شد از دلم ...

دلم شکست از قصری که برای لحظه ای لرزید ...

از فکری که برای خود رفت ...

و از چشمی که خیره به نقطه ای ماند ...

از سوز زمستانی در تابستانی دل نشین ، دلم شکست ...

دلی که ترک برداشته بود ز دوری تو ، با تلنگری هر چند کم توان شکست ...
]]>
بعد از مدت ها ســــــــــکوت 2014-05-06T15:07:30+01:00 2014-05-06T15:07:30+01:00 tag:http://nafas6768.mihanblog.com/post/321 nafase faynaz الان دقیقا 10 ماهو 14 روزه که از آخرین باری که اینجا از دلتنگیام برات مینویسم گذشته فاینازیاینبار اما اومدم فقط بگم دلتنــــــــــــــــــگتم نفسی...همیــــــــــــــــــــــــن....


الان دقیقا 10 ماهو 14 روزه که از آخرین باری که اینجا از دلتنگیام برات مینویسم گذشته فاینازی

اینبار اما اومدم فقط بگم دلتنــــــــــــــــــگتم نفسی...

همیــــــــــــــــــــــــن....]]>
سفرت بخیـــــــــــر عزیــــــــزم.... 2013-06-23T09:05:38+01:00 2013-06-23T09:05:38+01:00 tag:http://nafas6768.mihanblog.com/post/319 nafase faynaz    سلام عزیز مهربونم ... می خوام برات بخونم :  سفـــــــــر بخیر عزیزم خــــــــدا نگهدار تـــــــــــودور بشه هر بـــــــلائی دلــــــــــم نگهدارتــــــــــوخیال نکن عـــــــــزیزم تنهائی میری ســـــــــــفر!تو خلوتت به قلبـــــــــت یه نیم نگاه کن نظـــــــر خودم که اینجا هستـــــــــــم دلم باهات راهــــــــــیهنفــــــس نفس می زنم که هر نفــــــــس آهیـــهتیـــــــک تیک ساعت عشـــــــق تاب تاب این دلمـــــهذکــــــــــر مدام اسمت همـــــــــ

 

 

 

سلام عزیز مهربونم ... می خوام برات بخونم :

 

 

سفـــــــــر بخیر عزیزم خــــــــدا نگهدار تـــــــــــو

دور بشه هر بـــــــلائی دلــــــــــم نگهدارتــــــــــو

خیال نکن عـــــــــزیزم تنهائی میری ســـــــــــفر!

تو خلوتت به قلبـــــــــت یه نیم نگاه کن نظـــــــر

 

خودم که اینجا هستـــــــــــم دلم باهات راهــــــــــیه

نفــــــس نفس می زنم که هر نفــــــــس آهیـــه

تیـــــــک تیک ساعت عشـــــــق تاب تاب این دلمـــــه

ذکــــــــــر مدام اسمت همـــــــــدم این لبـــــــــمه

 

لحظـــــــه بی تــــو بودن ساعت پر آهــــــــــیه

ساعـــــــت با تــــــــــو بودن لحظه کوتاهــــــیه

لحظــــــــــه با تـــــو بودن دلم می خواد نـــگذره

بی تــــــــو همه لحظه ها دلـــم می خواد بگذره

 

وقتی که گفتی میــــری بغض گلوم سنــــگ شده

از شب رفتـــــــن تــــو دلـــــــــم برات تنگ شده

به دل هفت آســـــمون به دل صد ســـــــــتاره

گفتـــــــم مواظبــــــــــت باشـــــــــــــــــــن.....

 

به قلــب تاریک شــــــــــب

به قلـــــــــب روشـــن مــــــــــاه

گفتـــــــم مواظبــــــــــت باشـن.....

ســــــــفرت بخیـــــــــر عزیــــزم....

 

 

 

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك       www.bahar22.com

]]>
جای هیچکس را هیچکس دیگر نمیتواند پر کند...! 2013-04-12T05:57:20+01:00 2013-04-12T05:57:20+01:00 tag:http://nafas6768.mihanblog.com/post/318 nafase faynaz       تقدیم به صاحب چشمانی که آرامــــــــش قــــلب مــــن است...  و صــــــدایش دلـــــنشین ترین ترانه مــــــن است...   از بودنـــــــت برایم عادتی ساختی که بی تــــــــــو بودن را بــــــــاور ندارم! چه خوب شد به دنیــــــــــا آمدی و چه خــــــــــــوب تر شد دنیای مــــــــــــــن شدی... با مــــن بمان و بدان تا بیکران عشــــــــق عاشقانه دوســــــــتت دارم... تولـــــــــــدت مبـــــــارک فــــــــاینازم             

 

شکلکــــ هـ ـاے آینـــ ـ ـــــاز   تقدیم به صاحب چشمانی که آرامــــــــش قــــلب مــــن است...

 و صــــــدایش دلـــــنشین ترین ترانه مــــــن است... 

 از بودنـــــــت برایم عادتی ساختی که بی تــــــــــو بودن را بــــــــاور ندارم!

چه خوب شد به دنیــــــــــا آمدی و چه خــــــــــــوب تر شد دنیای مــــــــــــــن شدی...

با مــــن بمان و بدان تا بیکران عشــــــــق عاشقانه دوســــــــتت دارم...

تولـــــــــــدت مبـــــــارک فــــــــاینازم

 

 

 

 

   روز میـــــــــلاد توست...

 و مـــــــن همچنان در آرزوی لحظه ای هستم که دســــــــتانت را بگیرم...

 در چشــــــــــمانت خیره شوم...


تو را در آغــــــــوشم بفشـــــــارم...

 و با عشــــــــــــق بگویم:

شکلکــــ هـ ـاے آینـــ ـ ـــــاز   تولــــــــــدت مبـــــــــارک نفـــــــــسی نــــــازم

 

 

 

http://up.patoghu.com/images/vfvutd1xb2wlx0yyg86l.gif تولــــــدت مبـــــــــارک...

  خـــــوش اومدی ستـــــــــــــــاره...http://up.patoghu.com/images/vfvutd1xb2wlx0yyg86l.gif

http://up.patoghu.com/images/vfvutd1xb2wlx0yyg86l.gif  اگرچه ازراه دور هیـــــــــــچ فایده ای نــــــداره...

  شمعــــــــهارو روشـــــن کن و به جام دوتارو فـــــــــــوت کن...http://up.patoghu.com/images/vfvutd1xb2wlx0yyg86l.gif

http://up.patoghu.com/images/vfvutd1xb2wlx0yyg86l.gif  نمیشه پیـــــــــشت باشم...

فقــــــــــــــــــط برام سکـــــــــــــــــــــــوت کن... 


 

 

 

]]>
یادته نفسی؟ 2013-03-09T16:39:17+01:00 2013-03-09T16:39:17+01:00 tag:http://nafas6768.mihanblog.com/post/317 nafase faynaz  چقدر جــــــــــــای تو خالیست در برابر من...نشسته!! نــــــــــه!!! شکسته باز بغض دیگر من...بیــــــــا که وسعت آیینه هم نمیفهمد...وسعت ســــــــکوت دردی که شد برادر من...سروده ام غزلی با ردیف خنده ی تو...که جاودانه شود با تو شعر جاودانه ی من...تو را به هر چه بگویی... به دوستی سوگند...بیــــــــا که جای تو خالیســــــــــــت در برابر مــــــــن... 88/9/1  

 

چقدر جــــــــــــای تو خالیست در برابر من...

نشسته!! نــــــــــه!!! شکسته باز بغض دیگر من...

بیــــــــا که وسعت آیینه هم نمیفهمد...

وسعت ســــــــکوت دردی که شد برادر من...

سروده ام غزلی با ردیف خنده ی تو...

که جاودانه شود با تو شعر جاودانه ی من...

تو را به هر چه بگویی... به دوستی سوگند...

بیــــــــا که جای تو خالیســــــــــــت در برابر مــــــــن...

 

88/9/1

 

 

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك       www.bahar22.com

]]>
قــاصـدکِ دلـم....!!! 2013-02-18T09:35:16+01:00 2013-02-18T09:35:16+01:00 tag:http://nafas6768.mihanblog.com/post/316 nafase faynaz  قــاصـدکِ دلـم عجیـب هـوایِ پـریـدن دارد! یـک فـوت مهـمـانِ تـو! نـه...! صبـر کـن...! انـگـار نـگـاه تـو کــافیــست...! نـگــاهـش کـه میــکنـی..سـاده میــپـرد...! تــو نــگــاه کــن خــودش راه رسیــدن را خــوب میـشناســد...! 

 

قــاصـدکِ دلـم عجیـب هـوایِ پـریـدن دارد!


 یـک فـوت مهـمـانِ تـو!


 نـه...!
صبـر کـن...!


 انـگـار نـگـاه تـو کــافیــست...!
 نـگــاهـش کـه میــکنـی..

سـاده میــپـرد...!
تــو نــگــاه کــن
خــودش راه رسیــدن را خــوب میـشناســد...
!

 

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك       www.bahar22.com

]]>
دارم میرم واسه امتحان...برام دعا کن نفسی... 2013-02-08T08:54:42+01:00 2013-02-08T08:54:42+01:00 tag:http://nafas6768.mihanblog.com/post/315 nafase faynaz  2ساعت دیگه امتحان دارم...هیچ حسی ندارم... نه ترس... نه استرس...  و نه حتی آرامش ...ولی ... ولی یه چیزی ته دلمو میلرزونه... قلبمو به بازی گرفته... یه بازی کودکانه...گریه نمیکنم... به گمونم یه چیزی رفته تو چشام...یه خاطـــــــــــــــــره... !!! اگه میای و میخونی برام دعا کن نفسی...برام دعا کن فاینازی ...  یه چیزی فکرم رو خیلی مشغول کرده نفسی...پریشب یکی بهم اس داد... یکی منو دقیقا همونجوری صدام زد که تو صدام میکنی...شمارش شماره تو نبود... اما نرگسی گفتنش بند

 

2ساعت دیگه امتحان دارم...

هیچ حسی ندارم... نه ترس... نه استرس...  و نه حتی آرامش ...

ولی ... ولی یه چیزی ته دلمو میلرزونه... قلبمو به بازی گرفته... یه بازی کودکانه...

گریه نمیکنم... به گمونم یه چیزی رفته تو چشام...

یه خاطـــــــــــــــــره... !!!

 

اگه میای و میخونی برام دعا کن نفسی...

برام دعا کن فاینازی ...

 

یه چیزی فکرم رو خیلی مشغول کرده نفسی...

پریشب یکی بهم اس داد... یکی منو دقیقا همونجوری صدام زد که تو صدام میکنی...

شمارش شماره تو نبود... اما نرگسی گفتنش بند دلمو پاره کرد...

یهش گفتم شما؟  انگار ناراحت شد گفت دستت درد نکنه و دیگه هیچی...  دیگه جواب نداد هرچی اس دادم...

یه احساسی بهم میگفت خودتی و من پشیمون ازینکه ناراحتت کردم... ولی  شمارت on بود... بعید بود تو باشی...

هزارو یک دلیل داشتم و دارم که اون تو نیستی... ولی دلم میگه هستی...

نمیدونم... نمیدونم  واقعا...

 

فاینازی خیلی  دلم برات تنگ شده...

خِیـــــــــــــــــــــــلی...

کاش فاصلمون از شمال تا جنوب نبود...

کـــــــــــاش...!!!

 

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك       www.bahar22.com

]]>
امان نامه... 2013-02-05T09:13:23+01:00 2013-02-05T09:13:23+01:00 tag:http://nafas6768.mihanblog.com/post/313 nafase faynaz     این روزا دلم بیشتر از همیشه برات تنگ میشه نفسی...اگه میبینی نمیام آپ کنم ...اگه پیام نمیدم... اگه حتی یه میس کالم نمیزنم... نه اینکه فراموشت کرده باشم نــــــــــــه! هستی... همیشه... همه جا...به یادتم... ولی...ولی نمیدونم چرا حس میکنم هرچی کمتر به یادم بیوفتی بهتره! شاید یاد من ناراحتت میکنه... نمیدونم...!!   چند ماهیه خودمو خیلی درگیر درس و امتحان کردم... یه مدت امتحانای دانشگام... الانم که درگیر کنکورم! روزا میرم کتابخونه... از صبح تا شب...  ولی امروز نرفتم..  

 

این روزا دلم بیشتر از همیشه برات تنگ میشه نفسی...اگه میبینی نمیام آپ کنم ...اگه پیام نمیدم...

اگه حتی یه میس کالم نمیزنم... نه اینکه فراموشت کرده باشم نــــــــــــه! هستی... همیشه... همه جا...به یادتم...

ولی...ولی نمیدونم چرا حس میکنم هرچی کمتر به یادم بیوفتی بهتره!

شاید یاد من ناراحتت میکنه... نمیدونم...!!

 

چند ماهیه خودمو خیلی درگیر درس و امتحان کردم... یه مدت امتحانای دانشگام... الانم که درگیر کنکورم!

روزا میرم کتابخونه... از صبح تا شب...  ولی امروز نرفتم... حسش نبود... حالمم زیاد مساعد نبود... امروزم زیاد نخوندم ولی!!!

جمعه کنکور دارم... یاد  4 سال پیش افتادم ... واسه کارشناسیم بودی... حضورت قوت قلب بود برام...

امروز بیشتر از همیشه دلم هواتو کرده فاینازی... دلم برات تنگ شده... دلم میخواد باهات حرف بزنم... کــــــــــــاش بازم تو لحظه هام بودی...

خیلی وقته ندیدمت... خــــــــــــــــــــیلی وقته!!! اسفند 89 اومدم پیشت .... داره اسفند 91 هم میاد...میشه چند سال نفسی؟

میشه چند ماه؟ ... چند هفته؟!!! ............. اصن دوست ندارم بشمارمش... دلم نمیخواد بدونم!

به نبودنت عادت کردم... اما فراموشت نکردم فایناری...

امروز زیاد حرف زدم...دیگه بهتره تمومش کنم...

دوست دارم عزیز دلم...

 

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك       www.bahar22.com

]]>
خدایـــــــــــــا میدونم میشنوی... 2013-02-05T08:43:07+01:00 2013-02-05T08:43:07+01:00 tag:http://nafas6768.mihanblog.com/post/312 nafase faynaz   خـــــدایـــــا....!من به عنوان بنده حاجتم را گفتم....؛تو هم که خدایی!امیدوارم اگر قرار به برآورده نشدنش هست ،از حکمت تو باشد تا بی لیاقتی من ...!    

خـــــدایـــــا....!

من به عنوان بنده حاجتم را گفتم....؛

تو هم که خدایی!

امیدوارم اگر قرار به برآورده نشدنش هست ،

از حکمت تو باشد تا بی لیاقتی من ...!

 

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك       www.bahar22.com


]]>
دلم برات تنگ شده...!! 2013-01-06T18:31:51+01:00 2013-01-06T18:31:51+01:00 tag:http://nafas6768.mihanblog.com/post/311 nafase faynaz     تو همیشه در یادِ منی... آسمان به آسمان ...کوچه به کوچه... رویا به رویا ... هر جــــــــایی که مینگرم با منی...  اما ...دلــــــــم برایت تنگ می شود!!    

 

تو همیشه در یادِ منی... آسمان به آسمان ...

کوچه به کوچه... رویا به رویا ...


هر جــــــــایی که مینگرم با منی...

 اما ...

دلــــــــم برایت تنگ می شود!!

 

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك       www.bahar22.com

]]>
بودنت مهم است... 2012-11-23T07:59:54+01:00 2012-11-23T07:59:54+01:00 tag:http://nafas6768.mihanblog.com/post/308 nafase faynaz     هــــوا را هــــــر چــــقــدر نفـــــس بــکــشـــیبـــاز هــــــم بـــرای کــشیـــدنش بـــال بـــال میزنی... مــثـــل تـــــــــــــــــــــــــــــو...کـــه هـــر چــــقدر کـــه بــاشــی...بــاز بــاید بـــاشی! مـیـفهــمی چـــــه مگویــــم؟؟!!!بـــــــــــــــــــــــــــــودنـــت مهــــــــــــم اســـت...!!!      
 
 
هــــوا را هــــــر چــــقــدر نفـــــس بــکــشـــی

بـــاز هــــــم بـــرای کــشیـــدنش بـــال بـــال میزنی...


مــثـــل تـــــــــــــــــــــــــــــو...

کـــه هـــر چــــقدر کـــه بــاشــی...

بــاز بــاید بـــاشی!


مـیـفهــمی چـــــه مگویــــم؟؟!!!

بـــــــــــــــــــــــــــــودنـــت مهــــــــــــم اســـت...!!!
 
 
 
تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك       www.bahar22.com
]]>
دومین تولدم بی حضور مهربونت... 2012-11-22T20:21:33+01:00 2012-11-22T20:21:33+01:00 tag:http://nafas6768.mihanblog.com/post/307 nafase faynaz     از دیروز تا حالا منتظرم... تا همین الان... تا همین امشب... تا همین لحظه... میشنوی نفسی؟ از پریشب تا حالا چشام به گوشی خیره مونده که شاید زنگ بزنی یا اس بدی... حتی یه لحظه هم چشم از گوشیم بر نداشتم...   روزای خوب چقدر زود میگذرن... نمیدونی چقدر دلم تنگه اون روزاست نفسی... فکر میکردم دیروزو یادته... فکر میکردم اولین نفری هستی که بهم زنگ میزنی یا اس میدی... آخ که چقدر دلم برا نرگسی گفتنت تنگه نفــــــــــس!!! یعنی یادت رفته؟!!! یعنی فراموشـــــــــــم کردی؟!!!  

 

از دیروز تا حالا منتظرم...

تا همین الان... تا همین امشب... تا همین لحظه...

میشنوی نفسی؟

از پریشب تا حالا چشام به گوشی خیره مونده که شاید زنگ بزنی یا اس بدی...

حتی یه لحظه هم چشم از گوشیم بر نداشتم...

 

روزای خوب چقدر زود میگذرن...

نمیدونی چقدر دلم تنگه اون روزاست نفسی...

فکر میکردم دیروزو یادته... فکر میکردم اولین نفری هستی که بهم زنگ میزنی یا اس میدی...

آخ که چقدر دلم برا نرگسی گفتنت تنگه نفــــــــــس!!!

یعنی یادت رفته؟!!!

یعنی فراموشـــــــــــم کردی؟!!!

 

نمیدونم کجایی...

میدونم که الان ازم خیلی دوری...

اما آسمون بالای سرمون که یکیه!!! نیست؟ پس هنوز تو هوای تو نفس میکشم...

وایسا برم به آسمون نگاه کنم...

اونم انگاری دلش گرفته... 

مث مـــــــــــن...

 

 

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك       www.bahar22.com

]]>
خسته ام...!!! 2012-11-22T18:30:51+01:00 2012-11-22T18:30:51+01:00 tag:http://nafas6768.mihanblog.com/post/306 nafase faynaz   خسته ام ...! خسته ی نبودنت ...! خسته از روزهایی که بی تو شب میشود ... و شبهایی که باز هم بی تو میگذرد تا که طلوعی و غروبی دیگر بیایند...  و باز هم گذر زمانها که بی تو میگذرد ...! میگذرد ...! میگذرد و باز هم میگذرد ...!!!  

 

خسته ام ...!

خسته ی نبودنت ...!

خسته از روزهایی که بی تو شب میشود ...

و شبهایی که باز هم بی تو میگذرد تا که طلوعی و غروبی دیگر بیایند...

 و باز هم گذر زمانها که بی تو میگذرد ...!

میگذرد ...!

میگذرد و باز هم میگذرد ...!!!

 

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك       www.bahar22.com

]]>
این روزها... 2012-10-18T08:56:12+01:00 2012-10-18T08:56:12+01:00 tag:http://nafas6768.mihanblog.com/post/304 nafase faynaz   این روزها چقدر دلم برایت تنگ می شود… کسی نمی داند چرا…کسی نمی پرسد چرا… اما من سخت آشفته ام…و چقدر بی تاب… می گویند این روزها عاشقی هم پیشه ای است نو…اما من عاشقی پیشه نکرده ام… من پیشه ام عاشقی است… از آن روز که ابتدایی نداشت… من سال هاست که عاشق تو هستم…یادت می آید آن روزهای سرشار از شادی را…   63936156767351787006.jpg

 

این روزها چقدر دلم برایت تنگ می شود…


کسی نمی داند چرا…
کسی نمی پرسد چرا…


اما من سخت آشفته ام…
و چقدر بی تاب…


می گویند این روزها عاشقی هم پیشه ای است نو…
اما من عاشقی پیشه نکرده ام…


من پیشه ام عاشقی است…


از آن روز که ابتدایی نداشت…


من سال هاست که عاشق تو هستم…
یادت می آید آن روزهای سرشار از شادی را…

 


تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك       www.bahar22.com

]]>
گاهی اوقات...!!! 2012-09-30T18:45:06+01:00 2012-09-30T18:45:06+01:00 tag:http://nafas6768.mihanblog.com/post/305 nafase faynaz   گـاهـی اوقـات . . . هـمـه چـیـز دسـت بـه دسـت ِ هـم مـیـدنتـا تـ ـو رو غـرق در رویـاهـا و خـاطـراتـت کـنـن. . . 2 خـط شـعـر . . . کـمـی هـوای پاییزی . . . یـک وجـب پـیـاده رو . . . آهـنـگـی کـه همسایه خـونـه بـغـلـی گـوش مـیـده . . . 2 کـلـمـه حـرف . . . بـوی ِ یـه عَـطـر خـاص . . . هـمـه و هـمـه کـافـیـه بـرای ایـنـکـه . . .تـ ـو چـنـد سـاعـت وسـط اتـاقـت دراز بـکـشـی و خـیـره بـشـی بـه سـقـف و صـدای بـارون بـشـه آرامـش دهـنـده تـریـن آهـنـگ ِ اون روزت ...    

گـاهـی اوقـات . . .


هـمـه چـیـز دسـت بـه دسـت ِ هـم مـیـدن
تـا تـ ـو رو غـرق در رویـاهـا و خـاطـراتـت کـنـن. . .


2 خـط شـعـر . . .


کـمـی هـوای پاییزی . . .


یـک وجـب پـیـاده رو . . .


آهـنـگـی کـه همسایه خـونـه بـغـلـی گـوش مـیـده . . .


2 کـلـمـه حـرف . . .


بـوی ِ یـه عَـطـر خـاص . . .


هـمـه و هـمـه کـافـیـه بـرای ایـنـکـه . . .
تـ ـو چـنـد سـاعـت وسـط اتـاقـت دراز بـکـشـی

و خـیـره بـشـی بـه سـقـف و صـدای بـارون بـشـه آرامـش دهـنـده تـریـن آهـنـگ ِ اون روزت ...

 

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك       www.bahar22.com

]]>
کـــــــــــاش...!!! 2012-09-26T10:32:07+01:00 2012-09-26T10:32:07+01:00 tag:http://nafas6768.mihanblog.com/post/303 nafase faynaz   کــــاش بـرایــم کمـی حرفــــــــ مـی زدی! ایـن روزهـا دلــــــــــــــم صـدای تـــــــــــورا کـم دارد...!!!  

 

کــــاش بـرایــم کمـی حرفــــــــ مـی زدی!

ایـن روزهـا دلــــــــــــــم صـدای تـــــــــــورا کـم دارد...!!!

 

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك       www.bahar22.com

]]>
شاید این بار...!!! 2012-09-25T18:37:40+01:00 2012-09-25T18:37:40+01:00 tag:http://nafas6768.mihanblog.com/post/302 nafase faynaz شایـــــــــد این بارنامه ای پر از بـــــــــــــــــارانبرایت بنویسم وقتی به هــــــــــــوای دیدنتقلـــــــــــــــب ابرها همتند تند می تپد یاد تومثل چیزی شبیه یک قطره بــــــــــــــــــارانبر لبهای خشک و ترک خورده املیـــــــــــــــز می خورد !!!!

شایـــــــــد این بار

نامه ای پر از بـــــــــــــــــاران
برایت بنویسم


وقتی به هــــــــــــوای دیدنت

قلـــــــــــــــب ابرها هم
تند تند می تپد


یاد تو
مثل چیزی شبیه یک قطره بــــــــــــــــــاران

بر لبهای خشک و ترک خورده ام
لیـــــــــــــــز می خورد !!!!

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك       www.bahar22.com

]]>
لحظه های سکوتــــــــم!!! 2012-09-22T19:13:22+01:00 2012-09-22T19:13:22+01:00 tag:http://nafas6768.mihanblog.com/post/300 nafase faynaz   لــــــــحظه های سکوتــــــــــم؛پـــــر هیاهــــــــــو ترین دقــــایق زندگیم هستندمــــــملو از آنــــــچـــهمــــی خواهم بـــــــــــــــگویم ونــــــــــــمی گـــــویم....!!!  
 

لــــــــحظه های سکوتــــــــــم؛

پـــــر هیاهــــــــــو ترین دقــــایق زندگیم هستند


مــــــملو از آنــــــچـــه

مــــی خواهم بـــــــــــــــگویم

و

نــــــــــــمی گـــــویم....!!!

 

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك       www.bahar22.com

]]>
نامه...!!! 2012-09-11T19:29:59+01:00 2012-09-11T19:29:59+01:00 tag:http://nafas6768.mihanblog.com/post/298 nafase faynaz       چقدر دلم می خواهد نامه بنویسمتمبر و پاکت هم هست و یک عالمه حرفکاش  جایی منتظرم بودی ...            
 
 
چقدر دلم می خواهد نامه بنویسم

تمبر و پاکت هم هست و یک عالمه حرف

کاش  جایی منتظرم بودی ...
 
 
 
 
 
تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك       www.bahar22.com
]]>
هوای دلتنگی ات... 2012-08-24T08:33:51+01:00 2012-08-24T08:33:51+01:00 tag:http://nafas6768.mihanblog.com/post/299 nafase faynaz امروز ؛انگار کسی آمد…و هوای دلتنگی ات را...هی در آسمان اتاقم پاشید...و تو نبودی...!!!

امروز ؛

انگار کسی آمد…

و هوای دلتنگی ات را...

هی در آسمان اتاقم پاشید...

و تو نبودی...

!!!

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك       www.bahar22.com

]]>
افسوس خواهی خورد... 2012-08-22T07:28:11+01:00 2012-08-22T07:28:11+01:00 tag:http://nafas6768.mihanblog.com/post/297 nafase faynaz   برای شنیدن صدایی که دوستــــــــــش داری همین لحظه هم بسیار دیــــــــــر است... افــــــــسوس خواهی خورد زمانی که... صدایی بی احســـــــــــــاس از آن سوی سیـــــــــم ها میگوید: تلفن همراه مشترک مورد نظر خـــــــــــاموش میباشد... the mobile set is off !!!   پ.ن: دلــــــــــــــــــــم برات خیـــــــــــــلی تنگه و نگرانتم فایناز!!  چرا آفــــــــی  نفسی؟؟؟؟؟؟!!!

 

برای شنیدن صدایی که دوستــــــــــش داری همین لحظه هم بسیار دیــــــــــر است...

افــــــــسوس خواهی خورد زمانی که...

صدایی بی احســـــــــــــاس از آن سوی سیـــــــــم ها میگوید:

تلفن همراه مشترک مورد نظر خـــــــــــاموش میباشد...

the mobile set is off !!!

 

پ.ن: دلــــــــــــــــــــم برات خیـــــــــــــلی تنگه و نگرانتم فایناز!!

 چرا آفــــــــی  نفسی؟؟؟؟؟؟!!!

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك       www.bahar22.com

]]>
دلتنگی ...!!! 2012-08-18T17:59:13+01:00 2012-08-18T17:59:13+01:00 tag:http://nafas6768.mihanblog.com/post/296 nafase faynaz     در زندگی برای هر آدمی...از یک روز... از یک‌ جا... از یک نفر به بعد...دیگر هیچ چیز مثل قبل نیست...نه روزها...  نه رنگ‌ها...  نه خیابان‌ها... همه چیز می شود:دلتنگی.....!!      

bfda005fcf0aaa39dff251c6f765448d-300

 

در زندگی برای هر آدمی...


از یک روز... از یک‌ جا... از یک نفر به بعد...


دیگر هیچ چیز مثل قبل نیست...


نه روزها...  نه رنگ‌ها...  نه خیابان‌ها...

همه چیز می شود:


دلتنگی.....!!

 

 

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك       www.bahar22.com

]]>
یـه وقــتـایــے ... 2012-08-17T11:15:41+01:00 2012-08-17T11:15:41+01:00 tag:http://nafas6768.mihanblog.com/post/295 nafase faynaz       یـه وقــتـایــے هــسـت ڪـــﮧ بـایـــد لــم بـدے یـــﮧ گــوشـــﮧ ... و جـــریــاטּ زنـدگـیـت رو فــقـط مــرور ڪــنــے . بــعـدشــم بـگـے : " بــــﮧ ســلامــتـے خـــودم ڪـــﮧ ایـنـقدر تــحـمـل داشـــتـم ! "        
33529012771142036527.jpg
 
 
 
یـه وقــتـایــے

هــسـت ڪـــﮧ

بـایـــد لــم بـدے یـــﮧ گــوشـــﮧ ...

و جـــریــاטּ زنـدگـیـت رو فــقـط مــرور ڪــنــے .

بــعـدشــم بـگـے :

" بــــﮧ ســلامــتـے خـــودم ڪـــﮧ ایـنـقدر تــحـمـل داشـــتـم ! "
 
 
 
 
تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك       www.bahar22.com
]]>
i miss u ...!!! 2012-08-15T18:08:21+01:00 2012-08-15T18:08:21+01:00 tag:http://nafas6768.mihanblog.com/post/294 nafase faynaz      

 

 

 

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك       www.bahar22.com

]]>
هیچکس نمیداند … ! 2012-08-12T16:52:19+01:00 2012-08-12T16:52:19+01:00 tag:http://nafas6768.mihanblog.com/post/293 nafase faynaz     نه نمیدانی …هیچکس نمیداند … !پشت این چهره ی آرام در دلم چه میگذرد …!نمیدانی …!کسی نمیداند …..!این آرامش ظاهر و این دل ناآرام …!چقدر خسته ام میکند …!!!    

4c04f064afdaff83ea35390cb60fbe34-300

 

نه نمیدانی …

هیچکس نمیداند … !

پشت این چهره ی آرام در دلم چه میگذرد …!

نمیدانی …!

کسی نمیداند …..!

این آرامش ظاهر و این دل ناآرام …!

چقدر خسته ام میکند …!!!

 

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك       www.bahar22.com

]]>
این روزها ، روزه ام!!! 2012-07-31T19:42:04+01:00 2012-07-31T19:42:04+01:00 tag:http://nafas6768.mihanblog.com/post/291 nafase faynaz       این روزها ، روزه ام!!!   روزه ی سکــوتیست كه نیت کرده ام در نبـودنت بگیرم و هنگام سـحر دلـم را سیـر کنم از لقمه لقمه ی حسـرت !!!   و به وقت اذان دلتنگی ها افطاری ام یک استکان خاطـره ی گــرم و شیرینی بوسه های جا گذاشتــه ات روی لبـهـایم باشـد !!   مهمــانــی خـدا که تمام شود این منم که از پس نبودنت اهسته اهسته کافر مــی شـوم !!!          
 
 
 
این روزها ، روزه ام!!!
 
روزه ی سکــوتیست كه نیت کرده ام
در نبـودنت بگیرم و هنگام سـحر
دلـم را سیـر کنم از لقمه لقمه ی حسـرت !!!
 
و به وقت اذان دلتنگی ها
افطاری ام یک استکان خاطـره ی گــرم
و شیرینی بوسه های جا گذاشتــه ات
روی لبـهـایم باشـد !!
 
مهمــانــی خـدا که تمام شود
این منم که از پس نبودنت
اهسته اهسته کافر مــی شـوم !!!
 
 
 
 
تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك       www.bahar22.com
 
]]>
دلتنگـی !!! 2012-07-22T13:34:06+01:00 2012-07-22T13:34:06+01:00 tag:http://nafas6768.mihanblog.com/post/289 nafase faynaz   دلتنگـی نه با قـلـم نوشتـه می شود ، نه با دکمـه های سـرد کیبـورد . دلتنگـی را با اشـک می نویسنـد . . . ! دلتنگتم... فقط همین!    

دلتنگـی نه با قـلـم نوشتـه می شود ،


نه با دکمـه های سـرد کیبـورد .


دلتنگـی را با اشـک می نویسنـد . . . !

دلتنگتم... فقط همین!

 

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك       www.bahar22.com

]]>
به همین سادگی !!! 2012-07-04T22:00:09+01:00 2012-07-04T22:00:09+01:00 tag:http://nafas6768.mihanblog.com/post/288 nafase faynaz   امشب آرام نشستم... زل زدم به دیوار... غرق شدم تو یه سری فکـــر... شایدم رویـــا نمی دونم ... تا به خودم اومدم دیدم صورتم خیس شده .... به همین سادگی !!!  

 

امشب آرام نشستم...

زل زدم به دیوار...

غرق شدم تو یه سری فکـــر...

شایدم رویـــا نمی دونم ...

تا به خودم اومدم دیدم صورتم خیس شده ....

به همین سادگی !!!

 

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك       www.bahar22.com

]]>
مزرعه ی زندگی من!!! 2012-06-16T12:16:50+01:00 2012-06-16T12:16:50+01:00 tag:http://nafas6768.mihanblog.com/post/287 nafase faynaz   این شب هاچشم های من خسته استگاهی اشکگاهی انتظار...این سهم چشم های من است....مترسک ناز می کندکلاغ ها فریاد می زنندو من سکوت می کنم....سكوت...این مزرعه ی زندگی من استخشک و بی نشان!   pdln8r7xiplwysv62br.jpg

 

این شب ها
چشم های من خسته است
گاهی اشک
گاهی انتظار...

این سهم چشم های من است....

مترسک ناز می کند
کلاغ ها فریاد می زنند
و من سکوت می کنم....
سكوت...

این مزرعه ی زندگی من است
خشک و بی نشان!

 

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك       www.bahar22.com

]]>
سکــــــوت...!!! 2012-05-29T19:12:58+01:00 2012-05-29T19:12:58+01:00 tag:http://nafas6768.mihanblog.com/post/286 nafase faynaz   سکــــــــوت زیباترین حرفی است که برای دیدن و ندیدن . . . خواستن و نخواستن . . . بودن و نبودن میشه گفت !!!گفتنی ترین واژه برای نا گفتنی ترین لحظه ها ...و آسون ترین کلمه برای سخت ترین جمله هاست !!!سکــــــــــوت ساده ترین پاسخ برای دلتنگی های همیشگیست !!!   bijqyrri2xnrr4owl7gu.jpg

 

سکــــــــوت زیباترین حرفی است که برای دیدن و ندیدن . . .


خواستن و نخواستن . . .


بودن و نبودن میشه گفت !!!
گفتنی ترین واژه برای نا گفتنی ترین لحظه ها ...


و آسون ترین کلمه برای سخت ترین جمله هاست !!!
سکــــــــــوت ساده ترین پاسخ برای دلتنگی های همیشگیست !!!

 

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك       www.bahar22.com

]]>